Publikováno

Rám s výkyvnou sekcí

Název projektu: Investice na farmě 2020

Hlavní cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím nákupu speciálního zemědělského stroje – Rám s výkyvnou sekcí včetně rotačního kypřiče – podpořit podnikatelský záměr pěstování bezu černého (Sambucus Nigra) na 5,33 ha. Projekt přispěl k cíli podpořit vybudování životaschopné farmy i na menším počtu hektarů v lokalitě pod horou Blaník. Jedná se o rodinnou farmu. Investice má hlavní cíl usnadnění údržby sadu – péče o příkmenný pás a meziřadí. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.

Publikováno

Nástroj pro ruční střih

Název projektu: Farma Křížov projekt 2021

Hlavní cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím nákupu multifunkčního elektrického nástroje pro střih (splňuje funkce jako elektrické nůžky, ale po nasazení motoru lze doplnit i další nástavce pro střih, které jsou zvlášť u bezu nutné) vyřešit problém s aktuálním nedostatkem vhodného, efektivního a životaschopného náčiní pro střih stromů bezu černého. Jedná se o specifický nástroj pro ruční střih, který má vyměnitelné nástavce – a) nůžky, b) další výměnné nástroje/vč. motoru, ke kterému se nasadí prodlužovací tyč; pilka přímočará; pilka řetězová; plotostřih.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.

Loga EU LEADER a PRV