Publikováno

Rám s výkyvnou sekcí

Název projektu: Investice na farmě 2020

Hlavní cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím nákupu speciálního zemědělského stroje – Rám s výkyvnou sekcí včetně rotačního kypřiče – podpořit podnikatelský záměr pěstování bezu černého (Sambucus Nigra) na 5,33 ha. Projekt přispěl k cíli podpořit vybudování životaschopné farmy i na menším počtu hektarů v lokalitě pod horou Blaník. Jedná se o rodinnou farmu. Investice má hlavní cíl usnadnění údržby sadu – péče o příkmenný pás a meziřadí. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.